Gudstjeneste

Gudstjeneste

Vi samles vanligvis til gudstjeneste på søndager kl. 11. Noen ganger har vi spesielle gudstjenester som sinnsrogudstjenester og sanggudstjenester. Og noen ganger møtes vi kl. 18 i stedet for kl. 11. Gudstjenestene er viktige samlinger hvor man kan få åndelig styrke i sitt daglige liv. Våre gudstjenester er åpne for alle. Det er ingen krav til å være «perfekt», ingen er det.

Speidermøte

Speidermøte

Speiderne har møter på mandager 18.00 (de yngste) og 18.30 (de eldste). Har du barn som ønsker å bli speider så er det bare å ta kontakt.

 

Romerike AA

Romerike AA

Romerike AA har sine møter på mandager kl. 1900-2030 i peisestua. Menigheten er takknemlig for at Romerike AA møtes her. Ønsker du hjelp er det bare å komme!

Kirketreff og Sangkafé

Kirketreff og Sangkafé

Det er like viktig at folk kan møtes sammen rundt bordene, utveksle nyheter, og snakke sammen! Kirketreff er en åpen gruppesamling som holdes annenhver onsdag kl. 12-14 utenom skoleferiene. Vi samles i peisestua og spiser medbragt matpakke. Kaffe og te ordner vi i kirken og har noen glemt matpakka har vi knekkebrød og pålegg. Vi inviterer en gjest hver som holder et interessant innlegg eller leder i sang. Vi synger, ber og deler Guds ord sammen. Annen hver gang inviterer vi en gjest som holder et interessant innlegg. De andre gangene har vi Sangkafé. Velkommen skal også du være!

Åpen kirke

Åpen kirke

Åpen kirke gir rom for medlemmer og gjester til å komme til kirken for en kort eller lang stund. Her kan du ha en stille stund, be, tenne et lys, prate, ta en kopp kaffe eller se deg rundt. Det er en møteplass for alle. Åpen kirke holdes på torsdager 12-14 utenom skoleferiene, men kan noen ganger være på kveldstid.

Åpent hus for unge-voksne

Dette er et hyggelig gratis og åpent tilbud for alle i alderen 20-40 år. Vi møtes kl.18-20 på onsdager odde uker. Her begynner vi med en enkelt middag, så er det en åpen samtale med venner og spill. Kom gjerne med venner og henge ut sammen her.

Misjonsprosjektet vårt

Misjonsprosjektet vårt

Skolebygg i Tabudirira, Zimbabwe. Landsbyen søkte om støtte til å bygge et nytt skolebygg til sine 170 elever, 75 gutter og 95 jenter. Nå får elevene undervisning i skur eller under et tre. Veldig vanskelige læringsforhold! I dette bildet er det skolebygget under oppføring. De mursteinene som blir brukt er laget av innsatte i et lokalt fengsel, og kjøpt inn av befolkningen i Tabudirira! Vår menighet har sagt ja til å støtte dette prosjektet.

Ønsker du å støtte prosjektet kan du sende et beløp til konto 3000 13 88084 (Metodistkirkens Misjonsselskap). Merk innbetalingen Lillestrøm Tabudirira.