Støtt oss

Det er flere måter å støtte menigheten på.

Vi er avhengige av frivillige for å få kirken til å driftes på en god måte. Man kan bidrar med frivillig innsats, for eksempel ved å påta seg verv, være kirkevert, koke kaffe eller andre tjenester. I tillegg til de mange som gir av sin tid for å gjøre frivillige oppgaver, er vi også takknemlig for økonomisk støtte til menigheten. Slik kan du gi:

Skattefrie gaver: Metodistkirken er godkjent som mottaker av gaver hvor du kan få skattefritak for gaver.  Ønsker du å gi gaver til menigheten, ta kontakt med Hovedkontoret først. Da får du tildelt et KID nummer som må brukes. Dette sikrer korrekt registrering og skattefradrag. Ring kontoret på telefon 23 33 27 00 eller send en e-post til post@metodistkirken.no 

Dersom du vil gi en frivillig pengegave til menigheten, kan du bruke kontonummer 1286.25.04230, eller Vipps 721116