Middag (påmelding)

Middag i forkant av gudstjenesten. Av hensyn til kjøkkenet ønskes påmelding til middagen.