Gratis middag (påmelding senest 25/8)

Vi spiser felles middag som innledning til jubileumsgudstjenesten